Prize Giving 2016

Graduating Children from Joshua Class (ECD B):
Allen Ntuli, Angel Zafevere, Angelica Mwenso, Carlos Zhanga, Gerrard Muchengi, Joshua Gwetu,  Junior Msika, Munashe Chimanya, Mustawashe Derera, Nathan Mangena, Neo Muwishi, Nissi Garapo, Sharmaine Makoni, Shekinah Chinoruma, Tasimba Musungwa, Tyler Nyahunda, Yamikani Chintembo, Yardley Nhunzvi, Zoe Tabvatoto, Anesu Mutepfa, Tafara Chipere

Prize Giving Ceremony:
Teacher’s Award: Tawananyasha Tandi, Abigail Shumbambiri, Nissi Garapo, Kayla Katzatsa, Taona Taoneyi & David Mupanduki.
Mathematician of the Year: Tavonga Gahadza, Yardley Nhunzvi, Joshua Marisa, Ephraim Emmanuel & Tawananyasha Chidewu.
Reader of the year: Briana Mufori, Yamikani Chintembo, AJ Mandaza, Emmanuel Kembo & Shammah Gondo.
Writer of the year: Angel Mupanduki, Tasimba Musungwa, Tayannah Muchabaiwa, Sean Dodzo & Natalie Vava.
Sportsperson of the year: Yoshiyanu Mnangagwa, Joshua Gwetu, JJ Nyamugara, Benjamin Nyamugara & Tadiwa Chipere.
The Shona Prize: Kuzivakwashe Gatsi, Shekinah Chinoruma, Elton Mtape, Theo Shirichena & Nyasha Mapako.
Most Improved in the class: Levente Mukwada, Junior Msika, Tanisha Rusike, Nokutenda Kurwakumire & Jaydee Benge